19 Şubat 2015 Perşembe

Kirletilmiş Ölümler Kitabı ve Büyük Tefsir / Selçuk Küpçük

Kirletilmiş Ölümler Kitabı
ve Büyük Tefsir
Selçuk Küpçük
2014
 
Epeyce zengin bir kelime ve imge kadrosuna işlerlik kazandırarak, derinliğini güçlendirmiş bir şiir kitabı kaleme almış şair Selçuk Küpçük. Tarihsel imajlarla belirginleşen kimi şiirlerdeki bazı yoğun gizem içeren dizeler, arkaik bir dilin geniş olanaklarını kullanıyor. Metinlerarası referanslarla omurgasını kurmuş bir eser "Kirletilmiş Ölümler Kitabı ve Büyük Tefsir". Sezai Karakoç, İlhami Atmaca, Wittgenstein, Nilgün Marmara, Şair Nevî, 2.Beyazıt, Ahmet Haşim gibi isimlerden oluşan zengin ve geniş bir referans çerçevesinden yapılan kısa alıntılar etkili bir yörünge oluşturmuş. Kitaptaki şiirlerde ismen geçen Dede Korkut, Durkheim, Baudrillard, Zweig, Beşir Fuat, Selahattin-i Eyyubi, Dede Efendi, Cem Sultan, Çiçek Hatun, Genç Osman gibi edebi ve tarihsel şahsiyetler, anıldıkları ürünlerdeki çağrışım zenginliğini somutlamaya dönük mühim bir işlevi yerine getiriyorlar. Kafka, Oğuz Atay, Ece Ayhan, İsmet Özel, Oktay Rifat gibi edebiyatçılarsa, kimi zaman aleni, kimi zaman örtük bir şekilde, metnin içeriğindeki örgüleri bağlantılandırmak amacıyla okurları selamlıyorlar. Netice itibariyle, okurlardan, bireysel olarak, geçmiş entelektüel birikimleri bağlamında katkı talep eden, düşünsel yönü kuvvetli, dingin bir ruhi sarsıcılık içeren bir eser okuduğumu söyleyebilirim.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder