19 Nisan 2017 Çarşamba

Hankâh - Balık Tapınağının Azizleri / Ömer Faruk İspir - Emre Şanlı


Hankâh - Balık Tapınağının Azizleri

Ömer Faruk İspir
Emre Şanlı

2016 / Roman

GİZEM ve MACERA YÜKLÜ BİR ROMAN

   Bugün size oldukça zengin bir içeriği sahip, hacimli yapıda, kitap dünyasında kalıcı olacağına inandığım bir eserden bahsetmek istiyorum: "Hankâh - Balık Tapınağının Azizleri".

   Yazarlarımız İspir ve Şanlı'nın, fantastik ögelerle süslü, macera ve heyecanı iç içe barındıran yapıyı ustalıkla kurduğunu, hemen, ilk intiba olarak ifade edebilmek mümkün. Kitabın tüm özellikleri bunlarla sınırlı değil elbette. Bolca başarılı polisiye ögeyi başat olarak kullanarak, okurlarına aktif olarak çözümlemeler yaptırmak suretiyle, adım adım, ustalıkla kurulmuş bir finale ulaştırıyor.

   Ayrıca, güçlü tarihsel motiflerin, tutarlı bir gizem atmosferine yerleştirilmek suretiyle kullanılması, bambaşka bir okuma lezzetinin oluşması sonucunu doğuruyor. Yani geniş bir okur profiline hitap eden ve insana düşünsel yönden katkı sunacak argümanları içeren, zengin çağrışımlı bir roman Hankâh - Balık Tapınağının Azizleri.

   İki yazarın ortaklaşa yazdıkları kitaplar, genelde önemli bir handikap taşırlar. Yazarların üslupları arasında bir uyum yoksa, yani gerekli dilsel armoni elde edilememişse, kitabın genel ritmi bozulacağı ve söyleyiş, aksamak suretiyle kesintiye uğrayacağı için, okuma keyfini ciddi oranda örseleyecektir. Hankâh'ta bu bahsettiğim sıkıntıyla hiç karşılaşmamak, sevindirici bir durum oluşturuyor, eserin olumlu özellikleri hanesine ekleniyor.

   Yazarlardan Ömer Faruk İspir'in "Şahların Savaşı" adlı nitelikli tarihsel romanını, yakın zamanda beğeniyle okuduğum için, onun başarı ve ustalığına zaten bizzat şahittim. Diğer yazar Emre Şanlı'nın da kaleminin ne denli etkili olduğunu, bu eser vasıtasıyla öğrenmiş oldum.    

   Hankâh romanının, kalabalık bir karakter kadrosu var. Hepsi de birbirinden renkli kişiliklere sahip, kendilerine has çizgilerini yansıtıyorlar. Bir romanda, bunca güçlü kişilikli ve sayıca bol karakteri, hakkını vererek ele alabilmek kolay iş değil. Yazarlarımız İspir ve Şanlı, bu çetrefil işin başarıyla üstesinden gelmişler.

    Roman sanatında, farklı yer ve zamanları bölümlere ayırarak kurgulamak konusunda, heyecan oluşturmak ile okurun kafasını karıştırmak arasındaki ince çizgiyi yazarlarımız, maharetli kalemleriyle kendi lehlerine çevirmeyi kolaylıkla başarmışlar.

   Netice itibariyle, her okurun kendi anlayış ve arayışına yakın mahiyette bir şeyler bulması muhtemel, derinlikli perspektif arayanların da, kolay okunan eser isteyenlerin de taleplerini karşılayabilecek zenginlikte, hazine sandığı niteliğinde bir roman: "Hankâh - Balık Tapınağının Azizleri".