19 Ağustos 2013 Pazartesi

Gelenek ve İkinci Yeni Şiiri / Cevat Akkanat

Gelenek ve İkinci Yeni Şiiri
Cevat Akkanat
2012

İkinci Yeni Şiiri, modern Türk edebiyatı içinde önemi ve etkileri yadsınamayacak bir hareket. Tamam orası kesin, kimsenin de bir itirazı yok. İkinci Yeni'nin öncü şairlerinin de ülkemiz şiiri için son derece önemli aktörler olduğu görüşü de yükseliyor doğal olarak. O da kabul. Ancak bunların da ötesinde İkinci Yeni'yi tüm yönleri ve yönelimleriyle, bütün poetik kabulleriyle beraber kutsayan, neredeyse diğer tüm şiir oluşum ve akımlarını yok sayan, gruplaşmalardan bağımsız şairleri küçümseyen, abartılı bir bakış açısı da ne yazık ki edebiyat ortamında hakimiyetini sürdürüyor. Sanki yüzyıllar süren aşamalarla kökleşen tüm şiir tarihimiz içinde "İkinci Yeni" haricinde bir silkiniş yaşanmamış gibi davranıyor bazı şairler ve okurlar. İşte Cevat Akkanat, bu kitabıyla, bir tabu haline getirilip eleştirilemez konuma yükseltilmek istenen İkinci Yeni Şiiri'ne objektif yaklaşmak gibi zor bir işe sıvanmış. Ve büyük oranda da üstlendiği bu zor misyonu yerine getirmeyi başardığını söyleyebiliriz. "Gelenek ve İkinci Yeni Şiiri" ile Sayın Akkanat akademik bir titizlikle, ince bir şair duyarlığını bir arada taşıyarak, geniş bir perspektifte ele aldığı olguları tüm yönleriyle saran bir çalışma kotarmış. 472 sayfalık bu hacimli ürün yine çok tartışılan ve iğdiş edilen "Gelenek" gibi çetrefil bir olguyu da hakkıyla masaya yatırmış, layığıyla ele almış. Akkanat'ın kitabının bir diğer özelliği ise ortaya attığı savları ve tartıştığı hususları muğlak bırakmamış. Bahsedilen şairlerin şiirleriyle birebir örneklendirmek suretiyle, olguları somut olarak ortaya koymuş, itirazlarını dillendirmiş ve delillerini okurlarla paylaşmış. Bu nedenle de ortaya konan teşhis ve iddialar havada kalmıyor. Okuduğunuzda kitabı beğenir ya da beğenmezsiniz, yazarın görüşlerini paylaşır ya da itiraz ederseniz, orasını bilemem. Ancak bu kitabın ciddi bir sabır ve emekle örüldüğünü, yapıtta ağza sakız edilmiş klasik söylemlerden titizlikle uzak durulduğunu, eser boyunca orijinal ve vurucu tespitlerde bulunulduğunu, muhakkak kabul edeceğiniz kanısındayım.       

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder